spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

ගොන්ගල අසාර්ථක රේඩාර් ව්‍යාපෘතියේ කෝටි 40ක වියදම නිලධාරීන්ගෙන් අය කර ගන්න යැයි නිර්දේශ

පුවත්

විදෙස්

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්ත මේන්තුව වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 40ක් වියදම් කරමින් ගොන්ගල කඳු මුදුණේ ඉදිකරන ලද රේඩාර් ව්‍යාපෘතියට වැයකර ඇති මුදල් ඊට වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගෙන් අයකරගන්නා ලෙස විගණකාධිපතිවරයා නිර්දේශ කර තිබේ.

මෙම රේඩාර් පද්ධතිය ආරම්භයේ සිට ම අතහැර දමා තිබේ. වසර 12කට පෙර ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද මේ රේඩාර් ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් කෝටි 40 ක් සහ ලක්ෂ 28ක් වැය කර ඇති බව ද අනාවරණය වී ඇත. ඒ සඳහා ගෙන්වන ලද රුපියල් ලක්ෂ 91ක් වටිනා උපකරණ තොගයක් ද අස්ථානගත වී තිබේ. නමුත් රජයේ නිලධාරීන් එම උපකරණ වටිනාකම ලෙස දක්වා ඇත්තේ ලක්ෂ 49ක් පමණක් බව ද විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.

රුපියල් කෝටි 40කට අධික වියදමක් දරා ඉදිකරන ලද එම මධ්‍යස්ථානය කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නොගෙන මේ වනවිට යුද හමුදා නිලධාරීන් පිරිසකගේ භාවිතය සඳහා පවරා දී තිබේ.

විගණකාධිපති වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ මෙතරම් විශාල මුදලක් වියදම් කරමින් අසාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් සිදු කළ නිලධාරීන්ගෙන් සහ භාණ්ඩ අස්ථානගත වීමට වගකිය යුතු නිලධාරීන්ගෙන් එම මුදල් අය කර ගත යුතු බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest articles

error: Content is protected !!