spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

ඉන්දියාවෙන් ගෙනා බිත්තර හෙට සිට අළෙවියට

පුවත්

විදෙස්

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද බිත්තර ලක්ෂ 20ක් මෙරට අළෙවි කිරීම සඳහා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය අද (29)  ලැබී තිබේ.

බේකර නිෂ්පාදන සඳහා එම බිත්තර එකක් රුපියල් 40.00 බැගින් රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවේ ගබඩාවලින් මිල දී ගැනීමට හෙට (30) සිට හැකියාව පවතී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest articles

error: Content is protected !!